Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace

Dotace

eu.PNG

PROJEKT: 


„POŘÍZENÍ MOBILIÁŘE“
je spolufinancován Evropskou unií.


HLAVNÍ CÍL:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení Růže z.s.
Předmětem projektu je úprava veřejného prostranství v obci Mladošovice tím, že zde bude instalována elektronická
(digitální) úřední deska, která nahradí klasickou desku stávající.

Bez a.png

PROJEKT: 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY VODNÍ NÁDRŽE NA P.Č. 41/1 V K.Ú. LHOTA U VLACHNOVIC“

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Mladošovice

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  Ing. Vilém Šedivý, Veselí nad Lužnicí

DODAVATEL: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice

MÍSTO REALIZACE:  Lhota u Vlachnovic

CELKOVÉ náklady: 2 419 998,- Kč

dotace:  1 596 000,- Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:  12. 10. 2022

Cíl akce (projektu): Cílem projektu je obnovení vodohospodářské funkce vodního díla, zvýšená akumulace vody v nádrži, ochrana před povodněmi, regulace přitékajících vod, ozdravění životního prostředí v dané lokalitě zejména z hlediska krajinně-estetického.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ: 

Obrázek1.jpg Obrázek2.jpg

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

Obrázek3.jpg Obrázek4.jpg

 STAV PO REALIZACI:

Obrázek5.jpg Obrázek6.jpg

Bez a.png

PROJEKT: 

„Rybník na p.č. 58 – Udržovací práce  v k.ú. Petrovice u Borovan“

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Mladošovice

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Vilém Šedivý

DODAVATEL: HYDRO&KOV s.r.o., Pražská 1333, 3790 Třeboň, IČ:27720161

MÍSTO REALIZACE: k.ú. Petrovice u Borovan

CELKOVÉ náklady: 2 452 188,54 Kč

dotace: 1 961 000,- Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 25. 11. 2020

Cíl akce (projektu): Obovení vodohospodářské funkce vodníhop díla, zvýšení akumulace vody, ochrana před povodněmi,regulace přitýkajích vod,ozdravění životního prostředí v dané lokalitě zejména z hlediska krajinně –estetického.

STAV PŘED REALIZACÍ: 

20200618_084917 Petrovice před realizací 1.jpg 20200618_084915 Petrovice před realizacím 2.jpg

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

Petrovice při realiazci 1.jpg Petrovice při realizaci3.jpg

STAV PO REALIZACI: 

Petrovice  po realizaci.jpg Petrovie po realizaci 2.jpg

Bez a.png

PROJEKT: 

„OPRAVA DOLEJŠÍHO RYBNÍKA V K.Ú. Mladošovice“

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Mladošovice

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Vilém Šedivý

DODAVATEL: HYDRO&KOV s.r.o., PrAŽská 1333, 3790 Třeboň, IČ:27720161

MÍSTO REALIZACE: k.ú. Mladošovice

CELKOVÉ náklady: 2 387 810 Kč

dotace: 1 910 000,- Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 25. 11. 2020

Cíl akce (projektu): Obovení vodohospodářské funkce vodníhop díla, zvýšení akumulace vody, ochrana před povodněmi, regulace přitýkajích vod, ozdravění životního prostředí v dané lokalitě zejména z hlediska krajinNĚ–estetického.

 

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ: 

Mladošovice před realizací 2.jpg 20200727_100559 Mladošovice před.jpg

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

Mladošovice při realizaci 2.jpg Mladošovice při realizaci 3.jpg

STAV PO REALIZACI: 

Mladošovice po realizaci1.jpg Mladošovice po realizaci 2.jpg

PUBLICITA MLADOŠOVICE-citelne-viz-odkaz.jpg

Obnova hřbitovní zdi Mladošovice je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení Růže z.s.
Předmětem projektu je rekonstrukce hřbitovní zdi včetně vstupní brány přímo v obci Mladošovice. Hřbitovní zeď je
součástí veřejného prostranství obce Mladošovice.

logo jihočeský kraj

Projekty podpořené z rozpočtu Jihočeského kraje:

 Rok 2020:

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství obce Mladošovice - POV Jihočeského kraje v roce 2020

Rok 2021:

Nákup vybavení pro JSDHO Mladošovice - Dotační program Jihočeského kraje pro rok 2021: Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Oprava místních komunikací v obci Mladošovice -  POV Jihočeského kraje v roce 2021

Rok 2022:

Nákup komunálního traktoru - POV Jihočeského kraje v roce 2022, výše dotace: 150 000,00 Kč

Automatizace místní lidové knihovny v Mladošovicích- Ministerstvo kultury ČR, výše dotace 26 000,- Kč, pořízeno:1x PC, 1x dataprojektor, z rozpočtu obce uhrazeno: 16 202,- Kč, čtečka čárových kódů, tiskárna a plátno.

 ROK 2023:

 "Výměna oplocení podél areálu MŠ Mladošovice" byl realizován s využitím podpory z Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2023 - Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023. Výše poskytnuté dotace: 112 000,00 Kč.

Projekt "Obnova MK 7c – Lhota u Vlachnovic", byl realizován s využitím podpory z Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2023 - Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací,

Opatření: Podpora oprav místních komunikací (neinvestiční).Výše dotace:1 248 000,- Kč.