Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
OZV č.2 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem  (dokument ve formátu .doc)
26.09.2003

OZV č.3 o místních poplatcích  (dokument ve formátu .doc)

26.09.2003

OZV č.4 ochraně životního prostředí, čistotě obce a zajištění veřejného pořádku  (dokument ve formátu .doc)
26.09.2003

OZV č.5 o pohřebnictví  (dokument ve formátu .doc)

 Obecně závazná vyhláška č.2_2011  (dokument ve formátu .doc)

OZV č.1_2015 _ kompostování  (dokument ve formátu .doc)

OZV č.2_2015 odpady  (dokument ve formátu .doc)

4.05.2005
1.1.2006
 1.1.2012
 
4.3.2015
 4.3.2015
 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách