Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
OZV č.2 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem  (dokument ve formátu .doc)zrušeno
26.09.2003

OZV č.3 o místních poplatcích  (dokument ve formátu .doc) zrušeno

26.09.2003
OZV č.4 ochraně životního prostředí, čistotě obce a zajištění veřejného pořádku  (dokument ve formátu .doc)
26.09.2003
OZV č.5 o pohřebnictví  (dokument ve formátu .doc)
4.05.2005
Obecně závazná vyhláška č.2_2011  (dokument ve formátu .doc) zrušeno 1.1.2012
OZV č.2_2015 odpady  (dokument ve formátu .doc)

4.3.2015

OZV obce č.1 o místním poplatku ze psů.pdf

1.1.2020

OZV obce č.2 o míst. poplatku za provoz shromažďování. ,sběru, přepravy KO.pdf zrušeno

OZV obce o místním poplatku č. 1 2023.pdf  zrušeno

 OZV č.2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

OZV č.4 o poplatku veřejného prostranství.pdf

OZV č.5_k_poplatku_za_zhodnoceni_.pdf

_OZV č.6 systém odpadového hospodářství 2024.pdf

Č.6 příloha č1.k OZV systém odpadového hospodářství.pdf

1.1.2020

29.04.2023

01.01.2024

01.01.2024

01.01.2024

01.01.2024

01.01.2024

 

 

 

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací